Liiketoimintaprosessien kehittäminen

Prosessitason automaatio

Asiointipalveluiden kehittäminen

Product owner

Hillevi Päällysaho: Liiketoiminta-arkkitehti ja -konsultti

Asiantuntija

Yhdistän liiketoiminnan ja tietojärjestelmien kehittämisen asiakkaan tavoitteita edistäväksi kokonaisuudeksi. Minulla on kokemusta, näkemystä ja pitkäjänteisyyttä eri kokoisiin uudistuksiin ja niiden valmisteluun. Saan uudet ja epäselvät asiat ruotuun ja tuotan niistä ymmärrettävät kuvaukset ja kehittämistoimenpiteet. Suunnittelen liiketoimintaprosessitason  automaatiota ja konkretisoin liiketoiminnan tavoitetilan järjestelmäprojektia palveleviksi kuvauksiksi.

Lue lisää

Palvelut

Liiketoimintaprosessien
kehittäminen

Liiketoimintaprosessien kehittäminen ja automatisointi

Covid-19 on tuonut liiketoimintaprosessien kehittämiseen uutta näkökulmaa, koska onnistunut etätyö edellyttää enemmän prosessiautomaatiolta. Aito automaatio vaatii liiketoimintaprosessien leanausta tai muuta tarkempaa analysointia. Lähtökohtana on, että prosessi räjäytetään palasiksi ja palaset järjestellään uudelleen asiakkaan tavoitteen mukaisesti. Kun automaatio lähtee prosessitasolta, sen hyödyt konkretisoituvat koko prosessissa ja nopeat paikkaukset voidaan unohtaa.

Olen tehnyt liiketoimintaprosessien virtaviivaistamista ja automatisointia vuodesta 2001. Asiakkaat kuvaavat minua sloganilla ”Hiltsu automatisoi kaiken”. Mielestäni prosessitasolla kannattaa hakea mahdollisimman pitkälle suunniteltua, hallittua ja aitoa automaatiota. Jos haluttua automaatioastetta ei voida toteuttaa, automaation karsinta voidaan tehdä hallitusti ja vaikutusten arviointi on helpompaan. Prosessitasolla voidaan myös ottaa kantaa siihen, miten automaatio toteutetaan.

Asiointipalveluiden
kehittäminen

Asiointipalveluiden kehittäminen

Olemme kaikki käyttäneet asiointipalveluita, jotka toimivat epäloogisesti ja käyttäjän on hankala hahmottaa, onko asia tullut hoidetuksi. Huonosti toimiva asiointiprosessi on seurausta siitä, että prosessi on jäänyt kokonaisuutena miettimättä. Eri palat saattavat toimia loistavasti, mutta ei ole suunniteltu, miten ne kytketään loogiseksi kokonaisuudeksi.

Palvelumuotoilu auttaa tekemään tarkoituksenmukaisia ja käytettäviä käyttöliittymiä.  Usein ongelmana on, mitä tapahtuu taustalla eli nk. konepellin alla.

Asiointipalveluprosessien kehittämisessä autan teitä miettimään  kokonaisuuden, jossa noudatetaan prosessikehittämisen kivijalkaa:  prosessi alkaa asiakkaasta ja päättyy asiakkaaseen. Myös automaatio on merkittävässä roolissa asiointiprosessien kehittämisessä. Asiointiprosessi päättyy aina siihen, kun asia on hoidettu ja asiakas voi myös itse tarkistaa, että asia on kunnossa.

Product
owner -tuki

Product owner

Kun tehdään isompaa järjestelmäuudistusta, product ownerin  työtaakka kasvaa. Hänellä on vastuullaan operatiivinen toiminta ja sen lisäksi kehittämishankkeen työt. Tuon näihin tilanteisiin helpotusta ja otan vastuulleni sovitun osan product ownerin tehtävistä.

Toimintatapoja voi olla erilaisia ja ne sovitaan yhdessä työn alkaessa. Voin ottaa vastuulleni esim. töiden suunnittelun, työpajojen vetämisen, dokumentoinnin ja lisäselvitykset. Tavoitteena on, että yhteistyöllä pystytään vähentämään asiakkaan product ownerin työtaakkaa, mutta hänellä on kuitenkin sisällöllinen kokonaisuus hallussa. Konsultin asiantuntemusta voidaan hyödyntää myös silloin, kun asiakkaan product owner on kokematon ja tarvitsee tukea tehtävässä. Yhdessä tekeminen on hyvä paikka oppia.

Suositukset

Halkoo

Halkoo on uusi palvelu pienille ja keskisuurille yrityksille. Se auttaa yrittäjää säästämään aikaa ja hoitamaan yrityksen hallinnolliset asiat nykyistä helpommin.

Lue lisää

  Reload

  Reload Oy auttaa Sinua, kun tarvitset luotettavaa ja innovatiivistä kehittäjää. Lähestymme asioita käytännönläheisesti ja konkreettisesti. Viemme suunnitellun työn läpi hallitusti. Ota yhteyttä!

  Hillevi Päällysaho

  040 742 0578
  hillevi.paallysaho@reload.fi

  Sijainti

  Pääkaupunkiseutu, Päijät-Häme ja Keski-Suomi