Hillevi Päällysaho

040 742 0578
hillevi.paallysaho@reload.fi

Työskentelen itsenäisenä liiketoimintakonsulttina. Yhdistän liiketoiminnan ja tietojärjestelmien kehittämisen asiakkaan tavoitteita edistäväksi kokonaisuudeksi. Minulla on kokemusta, näkemystä ja pitkäjänteisyyttä eri kokoisiin uudistuksiin ja niiden valmisteluun. Saan uudet ja epäselvät asiat ruotuun ja tuotan niistä ymmärrettävät kuvaukset ja kehittämistoimenpiteet. Suunnittelen liiketoimintaprosessitason  automaatiota ja konkretisoin liiketoiminnan tavoitetilan järjestelmäprojektia palveleviksi kuvauksiksi.

Vahvuuteni on liiketoiminnan tarpeiden ymmärtäminen ja lisäarvon tuominen kehitettävään kokonaisuuteen. Olen analyyttinen, ulospäinsuuntautunut ja realistinen kehittäjä. Selvitän asioita ja vien työtä eteenpäin suunnitelmallisesti sisällön kautta. Yli 30 vuoden kokemus antaa vahvan pohjan työlle, mutta opin mielelläni uutta ja kehitän itseäni. Jokainen työni on erilainen. Kannatan avointa ja rehellistä yhteistyötä asiakkaiden kanssa.

Autan liiketoimintaa konkretisoimaan tavoitteita, tunnistamaan ja tarkentamaan kehitysaihioita. Selvitän avoimia asioita, tehostan ja automatisoin prosesseja, kuvaan arvovirtoja ja palvelun ominaisuuksia. Prosessien aito automatisointi on minulle erityinen mielenkiinnon kohde. Hyvällä prosessitason suunnittelulla voi säästää paljon aikaa, rahaa ja työtä ja prosessitason virheitä on vaikea korjata myöhemmin.

Kehitän asiointipalveluita yhteistyössä asiakkaan ja sidosryhmien kanssa siten, että prosessit toimivat ja palvelevat sekä oman asiakkaani asiakkaita että taustatoimintaa. Tavoitteenani on aina suunnitella asiakkaan tavoitteen mukainen, virtaviivainen ja mahdollisimman pitkälle automatisoitu asiointiprosessi, jossa hyödynnetään olemassa olevat tiedot ja palvelut mahdollisimman tehokkaasti.

Prosessien automatisointi on järkevää myös pienille ja keskisuurille yrityksille. Esimerkiksi osto- ja myyntireskontran, palkanmaksun, kirjanpidon ja viranomaisvelvoitteiden järkevä automatisointi vapauttaa yrittäjän aikaa varsinaiselle liiketoiminnalle. Autan erikokoisia yrityksiä slevittämään, mikä on järkevä ja tarkoituksenmukainen automaatiotaso.

 

Hillevin taustaa


 

2018 =>

Liiketoimintakonsultti, Reload Oy

 • Vakuuttamisen tietojärjestelmän kokonaisuudistuksen liiketoimintaprosessit
 • Yritystason prosessikartta
 • Prosessikuvausmalli
 • Verkkopalveluiden ja liiketoimintaprosessien kehittäminen ja automatisointi
 • Product owner -tuki
 • Liiketoiminta-arkkitehti
 • Tulorekisterin hyödyntäminen ja vaikutus prosesseihin
 • Suomi.fi -hyödyntäminen
2015 - 2018

Liiketoimintakonsultti, Reflector Oy

 • Tulorekisterin hyödyntäminen työeläketoimialalla
 • Suomi.fi:n tarjoamat mahdollisuudet ja hyödyntäminen
 • Liiketoiminnan tavoitteesta toiminnallisiin vaatimuksiin -koulutukset
 • Lean-agile ja ketterä kehittäminen
2001 - 2015

Liiketoimintakonsultti, Tieto Oy

 • Palveluiden ja prosessien kehittäminen sekä vaatimusmäärittely erityisesti työeläkesektorille
 • Asiointipalvelut
 • Laajat tietojärjestelmäuudistukset
 • Liiketoiminta-arkkitehtuurit
 • Etenemissuunnitelmat ja roadmapit
1998 - 2001

SOK, järjestelmäpäällikkö

 • Asiakashallinnan ja markkinoinnin tietojärjestelmien kehittäminen.
1996-2008

SAS-Institute, konsultti

 • Business Intellgence-konsultointi liiketoiminta-alueina vahinkovakuuttamisen, vähittäiskaupan ja finanssisektorin taloushallinto.
1989 - 1996

Postipankki, järjestelmäasiantuntija

 • Business Intelligence -ratkaisut liiketoiminta-alueena yksityispankkitoiminta.
1986 - 1989

Pohjola-yhtiöt, ATK-suunnittelija

 • Palkka- ja henkilöstöhallinnon tietojärjestelmien kehittäminen ja ylläpito.

  Reload

  Reload Oy auttaa Sinua, kun tarvitset luotettavaa ja innovatiivistä kehittäjää. Lähestymme asioita käytännönläheisesti ja konkreettisesti. Viemme suunnitellun työn läpi hallitusti. Ota yhteyttä!

  Hillevi Päällysaho

  040 742 0578
  hillevi.paallysaho@reload.fi

  Sijainti

  Pääkaupunkiseutu, Päijät-Häme ja Keski-Suomi